Veřejný závazek

Veřejný závazek

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

 

Veřejný závazek

 

Poslání

Posláním Domova pro seniory Vroutek, p.o.  (dále jen DpS nebo organizace) je poskytování podpory osobám s různými typy demencí, kteří se z nějakého důvodu ocitli v nepříznivé životní situaci a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nadále již nemohou setrvávat v jejich domácím prostředí. Pracovníci DpS podporují seniory v zachování co nejvyšší míry soběstačnosti, a to s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Naše služby jsou poskytovány tak, aby byl zachován kontakt s rodinou a ostatními blízkými.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou dospělí uživatelé starobního, případně plného invalidního důchodu od 55 let věku, ženy i muži, kteří trpí Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí. Sociální služba není určena osobám trpícím jinými typy chronického duševního onemocnění a osobám prokazatelně závislým na návykových látkách.

 

Poskytované služby

 

Principy

Naše služba je poskytována na těchto základních principech:

Každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým sestavuje svůj individuální plán poskytování služeb. Naše zařízení respektuje práva klientů služby a snaží se svojí činností předcházet střetům mezi klienty a organizací jako poskytovatelem služby. Snažíme se podporovat osobní rozhodnutí našich klientů a nabízet aktivity podle jejich volby. Snažíme se, pokud to situace dovolí, zapojit do aktivizačních a volnočasových činností i rodinné příslušníky a jiné klientovi blízké osoby.

Podmínky v DpS jsou nastaveny tak, aby pobyt v našem Domově maximálně substituoval domácí prostředí a byl pro klienta co nejméně stresující, obzvlášť v době adaptace klienta.

Pracovníci organizace jsou vázání mlčenlivostí a Etickým kodexem, který musí bezvýhradně dodržovat. Žádný uživatel nesmí být upřednostňován nebo naopak. Všichni zaměstnanci zařízení jsou průběžně proškolováni v oblasti poskytování sociálních služeb v rámci přijetí systému celoživotního vzdělávání, splňují požadavky na odborné vzdělání pracovníků v sociální oblasti a organizace od nich vyžaduje i osobní předpoklady pro výkon povolání. Při výkonu povolání jsou zaměstnanci povinni dodržovat určené pracovní postupy a využívat metodiky práce, které budou sestavovány a doplňovány stanovenými pověřenými pracovníky a konzultovány v týmu.  Naše zařízení se snaží reagovat na potřeby klientů, a proto se způsob poskytování služby přímo odvíjí od aktuálních potřeb klientů.

 

Dlouhodobé cíle služby

 

V případě zájmu o další informace o pravidlech a postupech při poskytování sociální služby, můžete kontaktovat ředitelku zařízení (Ing. Markéta Sosnová) nebo sociální pracovnici (Jana Holečková, DiS.). V otázkách zdravotnické péče Vám bude nápomocna vedoucí zdravotní péče (Šárka Wirthová).

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK